Lopende projecten

Lopende projecten GHM


-  De Waag te Amsterdam (Funderingsherstel)

   In opdracht van BAM Civiel Noord West restaureren wij één van de poortgebouwen van de stad Amsterdam.

   Het metsel- en natuursteenwerk onder het maaiveld wordt tijdelijk verwijderd om het vernieuwen van de

   fundering mogelijk te maken.

   Daarnaast wordt er divers onderhoud aan het metselwerk van de duiker die onder de Nieuwe Markt en

   De Waag doorloopt, uitgevoerd.

   Tot slot wordt er een nieuwe indeling in de kleder gemaakt, hiervan wordt de wanden uitgevoerd met oude

   gebikte waalformaat gevelstenen.

   Zie ook onder het kopje publicaties voor het artikel hierover.

 

   Uitvoering: start Juni 2013

   Oplevering: schatting eind 2014

   de-waag-101-1370440115511793958


 - Amstelkwartier te Amsterdam

   In opdracht van BAM Utiliteitsbouw verzorgen wij het lijm- en metselwerk voor de nieuwbouw aan

   het Amstelkwartier.

 

   Uitvoering: start Juni 2013

   Oplevering: niet bekend

   overzichtsfoto

   

 - UVA te Amsterdam

   In opdracht van BAM Utiliteitsbouw verzorgen wij het metselwerk, lijmwerk en gevelreinigingswerk voor

   de renovatie en nieuwbouw van de Universiteit van Amsterdam (UVA REC 2)

 

   Uitvoering: start Augustus 2013

   Oplevering: 2015 (of later naar gelang de fasering)      

uva rec 2 uva rec 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Blokker Maasstraat te Amsterdam

   In opdracht van Aannemingsmij Intersell (onderdeel Vinkbouw Nieuwkoop) voeren wij onderhoud en

   restauratie uit aan het pand op de Maasstraat. De gevels worden grondig gerenoveerd, funderingen

   hersteld en nieuwe invullingen voor de winkeleigenaren gerealiseerd.

   

   Uitvoering: start April 2014

   Oplevering: Septermber 2014   

Blokker Maasstraat Blokker Maasstraat 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Kasteel Woerden te Woerden

   In opdracht van 'Stichting het Kasteel van Woerden' en BAM Schakel & Schrale restaureren wij het

   Kasteel Woerden. Het metsel en natuursteenwerk onder de  waterlijn en het voegwerk aan de

   westgevel wordt vervangen. Het project wordt in 2 fases uitgevoerd waarvan de 1e inmiddels is

   gestart.

   Het steigerwerk is vlak boven de waterlijn aangebracht en het metselwerk is deels gefaseerd

   uitgenomen. Daarnaast zullen de zijgevels gestraatd worden door de kalk was methoden en

   wordt er een nieuwe natuursteen afzaat op de waterlijn aangebracht.

 

   Uitvoering: start Juli 2014

   Oplevering: ca. begin November 2014   

overzichtsfoto Kasteel Woerden Steigerwerk Kasteel Woerden Stenen uitnemen Kasteel Woerden